Zoeken
Welkom op de nieuwspagina van TOM school Wereldwijzer.
Hier vindt u belangrijkste nieuws


Geslaagden Engels.

Groep 8 van vorig schooljaar had in juni examen gedaan, maar de uitslag kwam pas in de vakantie.
Daarom hadden we gisteren, als een soort reunie, de officiele diploma uitreiking.
Alle deelnemers, 12 van de 16 leerlingen, waren met prachtige cijfers geslaagd!
Allemaal van harte gefeliciteerd!
 

              


 

Staking donderdag 5 oktober 2017                                                                          2071420_Talent_RGB DEF (1).jpg

Wellicht heeft u er de laatste tijd al het een en ander over gehoord; leerkrachten van basisscholen maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen.

De enorme werkdruk en de lage salarissen hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat er veel leerkrachten zijn gestopt en dat er te weinig nieuwe leerkrachten zijn bijgekomen. Dit heeft als gevolg dat we nu al kampen met een lerarentekort dat in de aankomende jaren schrikbarend zal gaan groeien.

In de afgelopen maanden hebben de vakbonden (AOb, CNV Onderwijs, AVS en FvOv) en de werkgeversorganisatie PO-Raad hard gewerkt om deze problematiek aan te kaarten bij de politieke partijen in Den Haag. Helaas heeft dit nog niet geleid tot enige verbetering. Om deze zorgen kracht bij te zetten worden de werknemers in het primair onderwijs opgeroepen tot een staking op donderdag 5 oktober a.s.

Ook wij ervaren dat het steeds lastiger wordt om goede leerkrachten te vinden voor vervanging en voor de invulling van vacatures en maken ons zorgen over de werklast van de leerkrachten. Er wordt veel van het onderwijs gevraagd en daar zijn voldoende goede leerkrachten voor nodig. Nu en in de toekomst!

Omdat deze staking in de basis gaat om de kwaliteit van ons onderwijs ondersteunt Talent deze actie. Op al onze scholen zal op 5 oktober geen les worden gegeven en zullen er geen medewerkers van Talent aanwezig zijn.   

Openbaar Basisonderwijs Hoorn
Bert Groenewoud
directeur-bestuurder Stichting Talent

NL Doet op Wereldwijzer.

Het was een bedrijvige dag, vrijdag 10 maart.
En wat zijn we daar blij mee!
Er werd geverfd, gespit, geveegd, gesnoeid, gewoon te veel om op te noemen, maar ook gelachen!
Leerlingen van het Oscar Romero, leerlingen van onze school en ouders werkten samen aan heel veel klussen die gedaan moesten worden op school!
Dit alles onder toeziend oog van juf Martha, juf Marietje en juf Els.
Een paar voorbeelden die gedaan zijn:
De moestuintjes zijn weer "zomerklaar".
We hebben een "Wigwam" in de bosjes.
De spreekkamer en het kantoor zijn weer wit en is héél veel opgeruimd.


Iedereen heel erg bedankt! 

                                                                                                                                


    


GEZONDE SCHOOL_logo_rgb_klein_transpOnze school is gezond

 

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat Voeding. Hiervoor zetten we onder andere de volgende activiteiten in:

 • Gezonde pauze- en luchhap

 • Gezonde traktaties bij verjaardagen

 • Het Nationaal schoolontbijt i.v.m. aandacht voor een goede start van de dag

 • Ik lekker fit, in samenwerking met de gemeente.


Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.   

Like ons ook op Facebook!

 
De bibliotheek en school
Zoals u weet zijn wij een samenwerking aangegaan met Bibliotheek Hoorn. Samen met de bibliotheek willen we  kinderen stimuleren om veel te lezen.  Daarom zijn alle leerlingen inmiddels lid van Bibliotheek Hoorn. Op school én thuis kunnen de kinderen gebruik maken van een kindvriendelijke bibliotheek website.
 
Wist u dat…??
De kinderen met behulp van deze website:
 • gratis boeken kunnen reserveren
 • betrouwbare informatie kunnen vinden voor werkstukken en spreekbeurten
 • leestips kunnen geven aan vriendjes
 • hun leengegevens kunnen inzien
 • een leeslogboek bij kunnen houden
 • u hier ook informatie kan vinden over dyslexie, tips voor leerzame en leuke apps en nog veel meer!
 
De link naar deze website vindt u via de website van school of via: www.bibliotheekhoorn.nl/onderwijs/bibliotheek-op-school
 
Om gratis boeken te kunnen reserveren/verlengen en hun leeslogboek bij te houden, hebben de kinderen hun inlogcode nodig. Deze inloggegevens zijn als het goed is bij u bekend.
Wij verzoeken u om het wachtwoord met uw kind te delen. Het zou fijn zijn als u samen een veilig wachtwoord verzint dat uw kind makkelijk kan onthouden, zodat hij/zij op school ook in kan loggen.
Als u uw wachtwoord kwijt bent, kunt u gemakkelijk zelf een nieuw wachtwoord aanmaken op bovengenoemde website. De gebruikersnaam is het pasnummer van uw kind.

 
Onze leerlingenraad.

Vorig jaar zijn we met een leerlingenraad gestart. De leden van de leerlingenraad gingen aan elkaar vertellen waarom zij uit hun groep gekozen waren. Daarna hebben ze een aantal ideeën besproken.De leerlingenraad heeft afgelopen schooljaar nog 4x vergaderd. De belangrijkste punten waren:
 • plannen voor onze schooltuintjes
 • het schoolplein mooier maken
 • ideeënbusje voor in de groepen
Hun verslag is te lezen op de leerlingenpagina.