Zoeken

In juli 2012 hebben we onze ouders gevraagd de oudertevredenheidsvragenlijst in te vullen. De vragenlijst is bedoeld om te kijken waar ouders tevreden over zijn, maar ook om te achterhalen wat volgens onze ouders verbeterpunten zouden kunnen zijn. Hieronder staan de sterke punten en de verbeterpunten samengevat. Wilt u het hele rapport bekijken, klik dan hier

Kwaliteitszorg
Sterke punten
+ De schoolgids bevat voldoende informatie over de school en de gang van zaken
Mogelijke verbeterpunt
- De school vraagt mij regelmatig wat ik verwacht van de school 

Aanbod
Sterke punten
+ Op school wordt voldoende aandacht besteed aan projecten (thema's)
+ Op school wordt voldoende aandacht besteed aan andere culturen
Mogelijke verbeterpunt
- Op school wordt voldoende aandacht besteed aan actuele thema's 

Tijd
Sterke punten
+ Ik ben tevreden over de schooltijden
+ De school begint goed op tijd
+ De school zorgt ervoor, dat er weinig lesuitval is
Mogelijke verbeterpunt
- De school eindigt goed op tijd 

Pedagogisch klimaat
Sterke punten
+ Mijn zoon/dochter gaat met plezier naar school
+ De leraar stelt zich positief op naar mijn zoon/dochter
+ De leraar doet aardig en vriendelijk tegen de leerlingen
Mogelijke verbeterpunt
- De leraar besteedt voldoende aandacht aan pesten, ruzies en misverstanden 

Didaktisch handelen
Sterke punten
+ De leraar geeft mijn zoon/dochter voldoende keuzemogelijkheden
+ De leraar kan goed uitleggen 

Afstemming
Sterke punten
+ De leraar kan goed luisteren
+ Het taalgebruik van de leraar is correct
+ De leraar laat je uitspreken 

Schoolklimaat
Sterke punten
+ De school ziet er verzorgd uit
+ De sfeer op school is goed 

Zorg en begeleiding
Sterke punten
+ De rapportbesprekingen zijn zinvol
+ De school begeleidt ouders goed bij de keuze voor het vervolgonderwijs
Mogelijke verbeterpunt
- De school informeert ouders goed over (extra) begeleiding voor hun kind 

Opbrengsten
Sterke punten
+De toetsresultaten worden adequaat besproken tijdens de rapportbesprekingen