15 maart, Stakingdag, GEEN school.

26-02-2019
Beste ouder, verzorger,

Zoals u vast al in de media hebt gehoord, vindt op vrijdag 15 maart een onderwijsstaking plaats. 
Veel van onze leerkrachten willen op die dag van hun stakingsrecht gebruik maken. 
Dat betekent dat onze school die dag gesloten is.
Op 15 maart wil een groot aantal leerkrachten nogmaals aandacht vragen voor de problematiek in het onderwijs: 
* het lerarentekort, 
* de werkdruk, 
* de salarissen 
* en de zorg dat door dit alles de problemen alleen maar groter zullen worden de komende jaren. 

Door de staking kunnen we op 15 maart geen les geven en zal de school gesloten zijn. 

Dit betekent dat u zelf voor opvang voor uw kinderen zult moeten zorgen op die dag. Wij raden u aan om de plaatselijke kranten in de gaten te houden, want er zijn diverse organisaties die op deze dag een programma voor kinderen aanbieden.
Wij realiseren ons dat een dag de school dicht doen veel impact heeft en voor lastige situaties kan zorgen qua opvang.
Toch hopen wij op uw begrip. Uiteindelijk gaat het ons om de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs, ook voor uw kinderen!

Team Wereldwijzer.

Leerling aan het woord

Bij ons op school letten ze op waar je iets minder in bent en waar je beter in bent.