Zoeken
Wij hebben een enthousiaste en betrokken ouderraad, meer informatie kunt u vinden onder het kopje "ouderraad".
Ook in de medezeggenschapraad zitten natuurlijk betrokken ouders. Meer informatie onder het kopje "MR" .


Algemene informatie voor ouders.