Zoeken

Unit 1 bestaat uit de groepen 1, 2 en 3. U kunt de lokalen herkennen aan de blauwe deuren.
Op dinsdagmiddag en donderdagmiddag gaan de leerlingen 'unitwerken'.
Ze kunnen dan activiteiten kiezen met behulp van de kieskaart.

Het unitwerken is altijd verbonden aan het thema waar de groepen mee bezig zijn.