Zoeken
Unit 3 bestaat uit de groepen 6, 7 en 8.  U herkent onze lokalen aan de oranje deuren.
Deze groepen werken elke dag in de unit!
In de unit zijn de vakken taal en wereldorientatie gecombineerd tot een thematisch aanbod.
Er wordt op verschillende niveaus gewerkt.