Zoeken
             

                                                                                         Ons jaarboekje 2017-2018     
 
                                                              
                              Onze schoolgids 2017-2018            Het schoolplan 2015-2019
                           
  
                                                                             
 
                                                          Klik hier voor het huiswerkbeleid.   
Onze actiepunten voor de komende 4 jaar (uit het schoolplan)
 
De missie van de school
* Wij zijn ambitieus.
* De basisvaardigheden lezen, taal en rekenen staan voorop
* De ontwikkeling van het zelfbeeld en het zelfvertrouwen is erg belangrijk.
* We willen onderwijs ‘op maat’ geven, door te rekening te houden met verschillen in begaafdheid 
   en werktempo.
* Oog hebben voor het talent van elk kind.

Om dit waar te kunnen maken hebben we voor de komende vier jaar de volgende plannen en activiteiten gepland.
 

Unitwerk:
Personeel: taakverdeling leerkracht en onderwijsassistent en meer coachende rol
Organisatie: (meer) eigenaarschap van leerlingen
Leeromgeving blijvend inrichten / aanpassen

Opbrengstgericht werken
Rol en verantwoordelijkheid directeur, Interne Begeleiders en leerkrachten
Datamuur - trendanalyse - normen stellen
Werken met groepsoverzichten en groepsplannen
Klassenmanagement - Effectief instructiemodel

Vreedzame school:
Gestructureerd aandacht schenken aan de sociaal emotionele ontwikkeling
Werken met Scol: een sociaal-emotioneel leerlingvolgsysteem

Engels:
Personeel: werken met een native speaker
Organisatie: Engels vanaf groep 6 en oriëntering op Engels vanaf jongere kinderen
Leeromgeving: Werken met Cool English, ´Bright Sparks´
Ondersteuning vanuit Anglia Network

ICT:
Personeel: optimaal inzet van beschikbare hard- en software
Organisatie: werken met een EHBC-er op schoolniveau
Leeromgeving: aanschaf laptops of tablets voor de units
Ondersteuning vanuit het ICT kernteam van Talent

ICC:
Interne Cultuur Plan verder uitwerken, uitvoeren en evalueren

Voor vragen, kom gerust langs.
 
 
Het jaarverslag van stichting Talent 2010