Zoeken
Schooltijden:
Wij werken met een continurooster.
Voor alle groepen gelden dezelfde schooltijden: 
ELKE DAG 08.45 - 14.15 uur
 
Aanvang school:
De school begint voor alle groepen om kwart voor negen. Tien minuten voor tijd gaan de deuren open. De kleuters gaan door de kleuteringang naar binnen, de groepen 3 t/m 8 gaan door de hoofdingang.
Voor de kleutergroep is het tot 9.00 uur ouderkind tijd. Dit betekent dat ouders met hun kind in de klas mogen blijven om samen met hun kleuter een boekje te lezen of een spelletje of puzzel o.i.d. te doen.