Zoeken

Vakantieverlof (art.13a/art. 11 onder f)                                                                  
Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal acht weken van tevoren bij de directeur/rector van de school te worden ingediend. De directeur/rector beslist over het verzoek.  
Verlof wordt slechts verleend indien:                                                                               
*wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten  de schoolvakanties op vakantie te gaan en
*
een werkgeversverklaring wordt overgelegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de vastgestelde schoolvakanties mogelijk is.                                                                       
Vakantieverlof mag, binnen deze voorwaarden: 
*één maal per schooljaar worden verleend en 
*niet langer duren dan tien schooldagen. De wetgever heeft als standpunt dat een gezin in ieder schooljaar recht heeft op een gezamenlijke vakantie van twee weken en 
*niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar en als het de enige vakantie van de ouder(s)/verzorger(s) en het kind/de kinderen gezamenlijk in dat  schooljaar betreft.