Zoeken
In ons gebouw zit een peuterspeelzaal van Stichting Netwerk. Zowel de peuterspeelzaal, als onze groepen 1 en 2 werken met het VVE programma 'Piramide'. (VVE is voor- en vroegschoolse educatie)
Via de thema's van dit programma maken de peuters en kleuters op een speelse manier kennis met de wereld om hen heen. Het aanbod is heel breed, o.a. spel-, taal- en woordenschatontwikkeling. Er is ook veel aandacht voor creatieve en muzikale activiteiten.
We stemmen de thema's zo goed mogelijk op elkaar af en houden ouders op de hoogte van elk thema.