Zoeken
Onze missie:
Wereldwijzer is een school waar ieder kind uitgedaagd en wereldwijzer wordt. 


Over onze visie op leren:
Kinderen ontwikkelen zich deels ‘van nature’. Ze zijn nieuwsgierig, doen onderzoek, experimenteren en verkennen hun omgeving. Daar willen we op Wereldwijzer zoveel mogelijk gebruik van maken, om er voor te zorgen dat elk kind zich optimaal kan ontwikkelen en met goede resultaten onze basisschool kan verlaten.

 

TOM school Wereldwijzer:
We hebben de laatste jaren veel aan lees- en taalverbetering gedaan. Bij de kleuters werken we met de vernieuwde Piramide projecten. In groep 3 werken we met 'Veilig Leren Lezen'. Voor lezen gebruiken we de methode 'Estafette', die we voor alle groepen kunnen inzetten. Daarnaast hebben we een uitgebreide bibliotheek op school en zijn alle leerlingen automatisch lid van de Bibliotheek Hoorn.
Voor rekenen werken we met de nieuwe methode 'Alles telt'.

 
Naast het de basisvakken werken de kinderen op Wereldwijzer in de unit. Dit vindt hoofdzakelijk op de middagen plaats. Groepsoverstijgend geven we dan thematisch onderwijs, door de kinderen uit te dagen, zelfstandig te leren plannen en samenwerken.