Zoeken
Rapport

Elk jaar heeft ons bestuur overleg met de Inspecteur van het basisonderwijs. In dat bestuursgesprek wordt gekeken hoe de scholen van Talent er voor staan. Het afgelopen jaar heeft TOM school Wereldiwjzer weer een basisarrangement gekregen. Dit betekent dat wij op de punten waar de inspectie naar kijkt, voldoende hebben gescoord.

Om de vier jaar bezoekt een inspecteur de school. Door het veranderde toezichtskader dateert ons laatste inspectierapport nog van mei 2012. Wij verwachten dit jaar de inspectie weer op onze locatie.


Rapport vastgesteld te Leeuwarden op 19 juli 2012
Inspectierapport 2012.pdf