Zoeken
Even voorstellen: Schoolmaatschappelijk werk

Mijn naam is Denise van Dinteren en sommige van u heb ik al gezien op school of heb ik mee kennisgemaakt. Vanaf januari 2016 vervang ik mijn collega Jolanda Bakker voor het schoolmaatschappelijk werk. Om de week ben ik aanwezig op maandagochtend en verder ben ik telefonisch of op afspraak ook bereikbaar op dinsdag, donderdag en vrijdag.

Als schoolmaatschappelijk werker ga ik aan de slag met vragen over het opgroeien en opvoeden van kinderen, zowel in de schoolsituatie als thuis. Hierbij kan het gaan over allerlei vragen, zoals gedragsproblemen van kinderen, kinderen die last ondervinden van echtscheidingssituaties, kinderen die moeite hebben met de sociale omgang met leeftijdgenoten, maar ook voor vragen voor u als ouder. Zit u bijvoorbeeld niet lekker in uw vel, valt het opvoeden u soms zwaar en zou u graag handvaten en tips willen in het vinden van een oplossing? Dan kunt u contact opnemen.

Het inzetten van schoolmaatschappelijk werk gebeurt altijd in overleg met u als ouder, er zijn geen kosten aan verbonden en de informatie wordt vertrouwelijk behandeld.
 
U kan als ouder zelf contact met mij opnemen of via de intern begeleider of via de leerkracht. De gesprekken kunnen op school plaatsvinden, maar ook op het kantoor van het schoolmaatschappelijk werk of vanuit de thuissituatie.

Denise van Dinteren  
Tel. 06-11608545 
e-mail: d.vandinteren@samis.nu