Zoeken
Stichting Leergeld laat alle kinderen meedoen
 
In steeds meer gezinnen is het niet haalbaar om de kinderen mee te laten doen met
sportactiviteiten, dans- of muziekles.
Ook de kosten die de school met zich meebrengt, denk aan schoolreis, kamp, de vrijwillige activiteitenbijdrage, zijn voor steeds  meer mensen niet op te  brengen. Soms kan er  pas achteraf een beroep gedaan worden op bijzondere bijstand of andere voorzieningen.
Gelukkig hoeft het niet te betekenen dat  kinderen van deze activiteiten worden uitgesloten.
Met financiŽle steun van Stichting Leergeld kunnen kinderen namelijk wel deelnemen aan genoemde activiteiten en wordt voorkomen dat ze buitengesloten worden. Leergeld vult aan daar waar de gemeentelijke voorzieningen niet toereikend zijn.
Meer lezen?
Klik hier