Zoeken
TOM school Wereldwijzer is een Vreedzame School. Dat betekent dat wij met het programma van de Vreedzame School uw kind zo goed mogelijk willen leren hoe je met elkaar omgaat, hoe je elkaar kunt respecteren, naar elkaar te luisteren en oog te hebben voor elkaars culturele verschillen, zelf verantwoordelijkheid te nemen, wat actief burgerschap betekent, enz.


Bij dit programma hoort ook het werken met mediatoren. Dit zijn leerlingen uit unit 3 die tijdens de kleine pauze op het schoolplein en het veld proberen conflictjes te voorkomen of bij confictjes te bemiddelen. Zij worden hiervoor speciaal opgeleid.
 
 
 
 
Hieronder ziet u een overzicht van de onderwerpen die in het programma aan bod komen.
 
wk blok les onderwerp leerkrachtgedrag kindgedrag
      ONZE KLAS    
  1 1 elkaar beter leren kennen verwelkomt leerlingen  
    2 goed en slecht luisteren benoemt luistergedrag positief  
    3 opstekers en afbrekers termen opsteker/afbreker  
    4 respecteren van verschillen 3 kapstokregels bespreken  
    5 samen afspraken maken kapstokregels benoemen  
    6a samen verantwoordelijk saamhorigheid versterken  
    6b takenlijst takenlijst gebruiken  
      CONFLICT ZELF OPLOSSEN    
  2 7 conflict is……….. stappenplan in de klas hangen  
    8 win-win oplossingen termen conflict en ruzie  
    9 hoe reageer ik op een conflict? win-win oplossingen gebruiken  
    10 oefenen met de drie petjes benoemen van conflicten  
    11 opstekers geven gebruiken metafoor hangers  
    12 stappenplan conflicten oplossen lln. verwijzen naar stappenplan  
      COMMUNICATIE    
  3 13 wat is communicatie? vraag en opstekerskring  
    14 misverstand en conflict evalueren communicatie na kring (zie evaluatielijstje) *  
    15 gezichtspunt gebruik term misverstand  
    16 actief luisteren – parafraseren parafraseren van antwoorden  
    17 actief luisteren - samenvatten samenvatten-parafraseren  
    18 conflicten oplossen samenvatten-parafraseren  
      GEVOELENS    
  4 19 herkennen en benoemen van gevoelens gebruiken metafoor hangers  
    20 bewust zijn van boosheid knd. stimuleren gevoelens onder woorden brengen  
    21 reacties op boosheid time-out hoek in de klas  
    22 assertiviteit gebruik van de time-out hoek  
    23 ik-boodschappen gebruik van ik-boodschap  
    24 oefenen van vdgh. conflictoplossen werken met stappenplan  
      MEDIATIE    
  5 25 introductie mediatie introductie leerling-mediatie  
    26 stappenplan mediatie: 1 – 9 verwijzen naar mediatiemodel  
    27 stappenplan mediatie: 10 – 16 hanteren volgorde conflictoplossen *  
    28 brainstormen in de klas time-out hoek gebruiken  
    29 wat kunnen we nog meer doen? opstekers geven  
    30 een aardig plan! werken met stappenplan  
      ANDERS EN TOCH SAMEN    
  6 31 overeenkomsten en verschillen afspraken over samenwerken  
    32 verschillende culturen leerlingen laten samenwerken  
    33 anders zijn afspraken over elkaar helpen  
    34 samenwerken leerlingen elkaar laten helpen  
    35 elkaar helpen samenwerkingsoefeningen  
    36 vooroordelen evaluatie een jaar lang VZS