Zoeken
Leerlingenraad 2017-2018
 
Waarom een leerlingenraad?
 • Leerlingen hebben een eigen stem binnen onze schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen.
 • Leerlingen van de leerlingenraad maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
 • De betrokkenheid met school wordt groter.
 • De verantwoordelijkheid voor schoolse zaken wordt groter.
 • De leerlingen leren wat realistisch en haalbaar is.
 • Zitting in de leerlingenraad bevordert het actief burgerschap.
 Hoe kom je in de leerlingenraad?
 • In de groepen 6, 7 en 8 worden elk jaar aan het begin van het jaar verkiezingen gehouden.
 • Voordat de verkiezingen worden gehouden geeft de leerkracht een “les over de leerlingenraad”, wat is de leerlingenraad, wat wordt er van een lid verwacht, hoe bespreekpunten worden verzameld en natuurlijk hoe de verkiezingen zullen gaan.
 • ‘Reclame’ voor jezelf maken kan op 2 manieren: een grote campagne of gewoon een kringgesprek met een stemronde.
 • Uit elke groep worden 2 leerlingen gekozen die namens de groep het woord zullen voeren in de leerlingenraad.
 • De leden van de leerlingenraad kiezen in de eerste vergadering hun voorzitter en secretaris/notulant.
 • Per schooljaar krijgt de leerlingenraad een budget van 100 euro, dat zij in overleg mogen besteden.
 • De notulen worden gepubliceerd op de website met eigen tabblad “leerlingenraad” en in “de Info”.
 • De leerlingenraad komt 5 keer per jaar bij elkaar onder schooltijd of op enig moment dat één van de leden daartoe oproept.
 • Bij elke vergadering is de directeur of één van de leerkrachten als adviseur, begeleider of vraagbaak aanwezig
 • De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas.
 • De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad, maar zijn herkiesbaar.
Hoe komen de leden van de leerlingenraad aan vergaderpunten:
 • Voor de leerlingenraad hangen ideeënbusjes in de hal (1 per unit).
 • De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas.
 • Leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën.
 • Het team kan bespreekpunten inbrengen.
 • De leden verzamelen de verschillende ideeën en agendapunten.
 • De voorzitter en notulist maken samen met de directeur de agenda voor de vergadering.
 Waarover kan de leerlingenraad vergaderen?
 • Het gebruik en de inrichting van de school en het schoolplein.
 • Invulling van de vrijdagmiddagen voor een vakantie.
 • Advies bij de organisatie van het schoolreisje.
 • Invulling geven aan Laat je horen.
 • Ideeën bij het gebruik van lesmethodes.
 • Adviseren bij allerhande festiviteiten.
 • Inspraak bij unit-thema’s.