Zoeken

Vragen
Vragen die verband houden met de ontwikkeling van uw kind, kunt u aan de desbetreffende leerkracht gesteld. Dit kan tijdens een tien-minutengesprek. Daarnaast kunt u met de leerkracht altijd een afspraak maken voor een gesprek na schooltijd, mocht u hier behoefte aan hebben.
Vragen over het beleid, verlof of andere zaken? Daarvoor kunt u bij de directeur terecht.

 

Klachten
Bent u niet helemaal tevreden of heeft u een klacht over het handelen van een leerkracht, bespreek dit dan eerst met de betreffende leerkracht. Mocht u dit niet eerst hebben gedaan, wordt dit in bijna alle gevallen alsnog door de directeur geadviseerd.
Wanneer een gesprek niet aan uw verwachtingen heeft voldaan, kan de directeur u advies geven hoe verder te handelen bij uw klacht en zal met u in gesprek gaan.
Voor deze procedure hanteren we de klachtenregeling van Talent.


 

Complimenten
En complimenten? Dat leren wij elkaar te geven binnen de Vreedzame school.
Hier zijn geen procedures voor nodig!