Het team

Het team

Het team van Wereldwijzer bestaat uit:

6 leerkrachten, 1 leraarsondersteuner, 3 onderwijsassistenten, 1 intern begeleider, 3 vakleerkrachten, 1 schoolassistente en 1 directeur.
foto vorig jaar, nieuwe volgt.
Team van unit 1.
Team van unit 2.
Team van unit 3.

Kind aan het woord

"Bij ons op school letten ze op waar je iets minder in bent en waar je beter in bent."

Roan, groep 8.