Ouderraad (OR)

Op TOM school Wereldwijzer is een enthousiaste groep ouders actief in de Ouderraad (OR).

Ouderraad (OR)

Op TOM school Wereldwijzer is een enthousiaste groep ouders actief in de Ouderraad (OR).

Organisatie

De ouderraad (OR) beheert de vrijwillige activiteitenbijdrage en betaalt hiermee allerlei activiteiten op school, die anders niet mogelijk zouden zijn. 
De OR helpt bij de organisatie van verschillende feestelijkheden: Sint Maarten, Sinterklaas, het kerstfeest, het paasontbijt of Oranjefeest en de Avondvierdaagse.
Daarnaast verzorgen zij de versiering en aankleding van de school. 

Het team is erg blij met deze hulp, want vele handen maken licht werk en er valt behoorlijk wat te regelen en te doen om al die leuke activiteiten mogelijk te maken. 
 

Ons Evenementenbureau

Danny Kuperus, medewerker van Wereldwijzer, heeft vanaf dit schooljaar de taak op zich genomen alle activiteiten te coördineren en aan te sturen. Dit om de werkdruk bij de leerkrachten te verminderen.
 

Vrijwillige activiteitenbijdrage

De activiteitenbijdrage is voor een school heel erg belangrijk. De vrijwillige activiteitenbijdrage is voor dit jaar 20 euro per kind. Dit bedrag kan eventueel in termijnen worden betaald. Hierbij een overzicht van waar de ouderbijdrage aan wordt besteed:
 • Sinterklaas (de personen, de kleding, de versiering, de klassencadeaus, de versnaperingen).
 • Kerst (de versiering en versnaperingen).
 • Aankleding van de school bij andere activiteiten, zoals schoolthema.
 • Eten en drinken bij verschillende (sport)activiteiten.
 • Extra materialen voor de klassen.
 • Afscheidsfeest van groep 8.
 • Daarnaast wordt er regelmatig door de school teruggevallen op de reserves van de ouderbijdrage voor bijvoorbeeld excursies en afsluiting van projecten.

Mocht het betalen voor u een probleem zijn, kunt u contact opnemen de directeur. Het is namelijk mogelijk om via Stichting Leergeld iets te regelen. 

Stichting Leergeld
Het kan voorkomen dat u niet in staat bent de financiële verplichtingen voor uw kind op school na te komen. Soms kan Stichting Leergeld u dan helpen. Indien u daar gebruik van wilt maken, kunt u aan het begin van het schooljaar bij juf Martha een brief van school ophalen. Deze heeft u nodig voor de aanvraag bij de Stichting te regelen.
Zie voor verdere uitleg over Stichting Leergeld de site: https://www.leergeldwestfriesland.nl/
U kunt ook mailen naar leergeldhoorn@live.nl
 

Schoolkamp en schoolreisjes

In groep 8 gaan de kinderen op schoolkamp. Het kamp is een mooie begin van hun laatste schooljaar op de basisschool.
De andere groepen gaan op schoolreis. Onze leerkrachten zoeken ieder jaar een leuke bestemming hiervoor uit.
De kosten voor het kamp en de schoolreis vallen niet onder de vrijwillige activiteitenbijdrage, maar worden apart in rekening gebracht aan de ouders. 

  Leerling aan het woord

  "Bij ons op school letten ze op waar je iets minder in bent en waar je beter in bent."