Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad (MR)

Medezeggenschapsraad (MR)

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit ouders/verzorgers en medewerkers van de school. De leden worden gekozen door de ouders en medewerkers van de school.

De MR vergadert een aantal keer per jaar en bespreekt zaken als het formatieplan, aanname nieuw personeel, huisvesting en begroting van de school.
Ook adviseert de MR (gevraagd en ongevraagd) over beleidszaken van de school en verleent zij al dan niet toestemming bij het nemen van besluiten.
De MR voert overleg met de directeur van de school. 

De MR van Wereldwijzer bestaat uit:
de teamgeleding: Paula Hollander (voorzitter) en Marloes Boekweit.
de oudergeleding: Ann van Boxtel en Remco Kamstra.

Kind aan het woord

"Bij ons op school letten ze op waar je iets minder in bent en waar je beter in bent."

Roan, groep 8.