De Vreedzame school

De Vreedzame school

Het programma De Vreedzame school , helpt ons bij het creëren van een prettige en veilige sfeer op school.

Op TOM school Wereldwijzer leren we onze leerlingen goed met elkaar om te gaan en respect voor elkaar te hebben.

We hebben 3 kapstokregels die te maken hebben met veiligheid, respect en verantwoordelijkheid:
  • Voor groot en klein zullen we aardig zijn
  • De school is een wandelgebied,  buiten hoeft dat lekker niet
  • We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken voor morgen
Zo leren onze leerlingen, hoe ze door middel van een goede communicatie, conflicten kunnen voorkomen en oplossen, waarbij de nadruk ligt op het benoemen van gewenst gedrag.

In de groepen maken de leerkrachten, samen met de leerlingen, groepsafspraken, die in de klas hangen.

Verder hebben we nog enkele afspraken voor iedereen:
  • We lopen op het plein.
  • Afval doen we in de bakken.
  • Roken doen we buiten de hekken. Dat behoeft geen uitleg.
  • Petjes en mutsen doen we af in de school.

Kind aan het woord

"Bij ons op school letten ze op waar je iets minder in bent en waar je beter in bent."

Roan, groep 8.