Als onderwijsprofessional een TOM school bezoeken?

TOM onderwijs staat voor Team Onderwijs op Maat, Onderwijs Anders.

Als onderwijsprofessional een TOM school bezoeken?

TOM onderwijs staat voor Team Onderwijs op Maat, Onderwijs Anders.
Bent u als onderwijsprofessional geinteresseerd in hoe de TOM aanpak er in praktijk uitziet? Wij laten het graag zien!

Op TOM school Wereldwijzer wordt er voor wereldoriëntatie thematisch en groepsoverstijgend gewerkt. Dit noemen wij werken in Units.
We hebben 3 units op school:
Unit 1 = groep 1, 2 en 3
Unit 2 = groep 4 en 5
Unit 3 = groep 6, 7 en 8

Daarnaast werken de leerkrachten nauw samen, zijn verantwoordelijk voor leerlingen van de hele unit en bereiden de thema's samen voor.
Voor de leerlingen vraagt het werken in de unit zelf keuzes maken, plannen, samenwerken, nieuwsgierig zijn en op onderzoek willen.

Wilt u meer weten of een keer e.e.a. in de praktijk zien? Neem gerust contact op.

Marietje de Jong-Varwijk
0229-242765

Leerkracht aan het woord

Wereldwijzer is een school die niet stil staat. We zijn kritisch op ons werk en samen kijken we steeds hoe het nog beter kan.